Ημέρα: 14 Φεβρουαρίου 2024

Τι πρέπει να γνωρίζει ένας δάσκαλος για να χρησιμοποιήσει το θέατρο στη διδασκαλία του;Τι πρέπει να γνωρίζει ένας δάσκαλος για να χρησιμοποιήσει το θέατρο στη διδασκαλία του;

Η χρήση του θεάτρου στην εκπαίδευση μπορεί να προσφέρει στους μαθητές μια πιο δυναμική και διαδραστική εκπαιδευτική εμπειρία. Για να χρησιμοποιήσει ένας δάσκαλος το θέατρο στη διδασκαλία του αποτελεσματικά, θα [...]