Εταιρικές Εκδηλώσεις

Με την τεράστια εμπειρία μας στο θέατρο και ειδικά στο θέατρο για παιδιά, είμαστε σε θέση να δημιουργήσουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα ειδικά δρώμενα για τα event σας (γιορτές για πελάτες, υπαλλήλους ή επενδυτές).
Επίσης μπορούμε να συμβάλλουμε στη γιορτή για τα παιδιά των υπαλλήλων σας με τις υπάρχουσες παραστάσεις μας που μπορούν να μεταφερθούν και να προσαρμοσθούν σε οποιοδήποτε χώρο εσείς έχετε επιλέξει.