Ημέρα: 7 Σεπτεμβρίου 2010

Συμμετοχικό Θέατρο στο χώρο του σχολείου (2010-2011)Συμμετοχικό Θέατρο στο χώρο του σχολείου (2010-2011)

Η Θεατρομάθεια συμπληρώνει 10 χρόνια συνεχούς καλλιτεχνικής παιδαγωγικής προσφοράς, ανταποκρινόμενη στα σύγχρονα μηνύματα και αναζητήσεις της παιδαγωγικής.Στο ρεπερτόριό της Παιδικής σκηνής 2010-2011 με θέματα από τη διδακτέα ύλη, συμπυκνώνεται όλη [...]