Ημέρα: 3 Οκτωβρίου 2008

Πρόγραμμα Παιδικής Σκηνής Συμμετοχικού Θεάτρου 2008-2009Πρόγραμμα Παιδικής Σκηνής Συμμετοχικού Θεάτρου 2008-2009

Αφού λάβαμε ουσιαστικά υπ’ όψιν τις υποδείξεις και τις διδακτικές ανάγκες όλων των εκπαιδευτικών που συνεργάστηκαν με τη Θεατρομάθεια τη χρονιά που μας πέρασε, ετοιμάσαμε το πρόγραμμα παραστάσεων και δραστηριοτήτων [...]