Ημέρα: 25 Φεβρουαρίου 2024

Πώς να διαλέξει έργο ο εκπαιδευτικός για τη θεατρική ομάδα του σχολείου;Πώς να διαλέξει έργο ο εκπαιδευτικός για τη θεατρική ομάδα του σχολείου;

Η επιλογή ενός θεατρικού έργου για μια μαθητική ομάδα θεάτρου απαιτεί προσοχή σε διάφορους παράγοντες για να εξασφαλιστεί ότι το έργο θα είναι εκπαιδευτικό, διασκεδαστικό και προσβάσιμο για τους μαθητές. [...]