Ημέρα: 22 Φεβρουαρίου 2024

Πώς μαθαίνει λόγια ο ηθοποιός;Πώς μαθαίνει λόγια ο ηθοποιός;

Η εκμάθηση του κειμένου ενός ρόλου (διάλογοι, μονόλογοι) για έναν ηθοποιό δεν είναι μια απλή απομνημόνευση. Απαιτεί μια σφαιρική κατανόηση του κειμένου και του ρόλου, καθώς και μια σειρά από [...]