Μήνας: Δεκέμβριος 2014

2014 Το στοίχημα της Θεατρομάθειας ενάντια στον εκφοβισμό2014 Το στοίχημα της Θεατρομάθειας ενάντια στον εκφοβισμό

Ο εκφοβισμός και η βία στα σχολεία αυξάνει χρόνο με το χρόνο. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να βοηθήσουν τους μαθητές για να αναπτύξουν στρατηγικές αντιμετώπισης του φαινομένου. Σε αυτή τη διαδικασία [...]