Ημέρα: 26 Φεβρουαρίου 2024

Οφέλη από τη χρήση θεατρου στην εκπαίδευσηΟφέλη από τη χρήση θεατρου στην εκπαίδευση

Στην έρευνα των James Catterall, et al. (2012) “The Arts and Human Development: A New Synthesis” υπάρχουν σημαντικά ευρήματα για τα οφέλη της χρήσης του θεάτρου και των άλλων τεχνών [...]