Θεατρικές Σπουδές

Πληροφορίες για τις Σπουδές Δραματικής Τέχνης

Οι Σχολές στην Ελλάδα

Οι Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης, που λειτουργούν στην Ελλάδα είναι οι εξής: Εικόνα με απεικόνιση πρόβας ντουέτου

 • Οι Σχολές του Εθνικού Θεάτρου και του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος (Ν.Π.Δ.Δ.), οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με το Π.Δ/γμα 336/89 ''Οργανισμός λειτουργίας Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης Εθνικού Θεάτρου και Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος'' (ΦΕΚ 156 /Α / 14.6.89)
  Πληροφορίες για τις προϋποθέσεις εισαγωγής και λειτουργίας των Σχολών παρέχονται από τις Γραμματείες τους στα εξής τηλέφωνα
  • Πληροφορίες για τις εξετάσεις της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου: 210 52.25.634.
  • Πληροφορίες για τις εξετάσεις της Δραματικής Σχολής του Κρατικού Θεάτρου: Βορείου Ελλάδος: 2310 58.91.04.
 • Ιδιωτικές, με Τμήμα Υποκριτικής, που λειτουργούν σύμφωνα με το Ν. 1158/81 ''Περί οργανώσεως και διοικήσεως σχολών Ανωτέρας Καλλιτεχνικής Εκπαιδεύσεως κλπ.'' (ΦΕΚ 127 /Α / 81) και το Π. Δ/γμα 370/83 ''Κανονισμός οργάνωσης και λειτουργίας Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης (Τμ. Υποκριτικής'' (ΦΕΚ 130 /Α / 83).  Δείτε το κατάλογο με τις αναγνωρισμένες σχολές

Εξετάσεις εισαγωγής (Για τις Ιδιωτικές Δραματικές Σχολές)

Για την εγγραφή στο Α΄ έτος των Ανωτέρων Ιδιωτικών Σχολών Δραματικής Τέχνης, απαιτείται απολυτήριο Λυκείου, υποβολή αίτησης στο Πρωτόκολλο του Υπουργείου Μπουμπουλίνας 20-22 Αθήνα, μέχρι 15 Ιουλίου και συμμετοχή σε εισαγωγικές εξετάσεις οι οποίες διενεργούνται τον Σεπτέμβριο μήνα, από Επιτροπή που ορίζει το Υπουργείο Πολιτισμού, μετά από προκήρυξή του.

Τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι είναι Υποκριτική, Απαγγελία - Τραγούδι και Στοιχειώδεις Θεωρητικές γνώσεις Ιστορίας Θεάτρου και Λογοτεχνίας (γραπτά).

Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν έχει απολυτήριο Λυκείου, αλλά έχει συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας του μέχρι τις 30 Ιουνίου, μπορεί να δώσει εξετάσεις σε ειδική Επιτροπή εξαιρετικών ταλέντων, του άρθρου 12 του Νόμου 1158/81, αφού υποβάλλει αίτηση στο Υπουργείο Πολιτισμού (Μπουμπουλίνας 20-22 Αθήνα), μέχρι 15 Ιουλίου συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Φοίτηση στις Δραματικές Σχολές

Η φοίτηση στις Σχολές (Κρατικές και Ιδιωτικές) είναι τριετής, συνεχής και υποχρεωτική, τα δε δίδακτρα καθορίζονται από τις ίδιες τις Σχολές.

Τα μαθήματα τα οποία διδάσκονται στον τριετή κύκλο σπουδών είναι τα εξής:

 • Κύρια
  • Υποκριτική - Αυτοσχεδιασμός
  • Αγωγή Προφορικού λόγου (ορθοφωνία)
  • Κίνηση - Χορός
 • Δευτερεύοντα
  • Μουσική - Τραγούδι
  • Δραματολογία (Ελληνικού και ξένου Θεάτρου)
  • Ιστορία Θεάτρου
  • Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας
  • Ιστορία και Πρακτική Κινηματογράφου
  • Σκηνογραφία - Ενδυματολογία και διασκευή προσώπου
 • Προαιρετικά
  • Oπλομαχητική - Ξιφασκία

Πληροφορίες

Πληροφοριακό υλικό και κατάλογοι των σχολών διατίθενται από το Υπουργείο Πολιτισμού - Τμήμα Εκπαίδευσης Θεάτρου και Χορού - Τμήμα Εκπαίδευσης Θεάτρου και Χορού, Ρεθύμνου 1 & Ηρακλείου, Αθήνα, γραφείο 303, 306 καθημερινά 11-2μμ. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-8201761 -758, 8253694

Σχετικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις

Σε αυτόν τον ιστοχώρο

Σε άλλους ιστοχώρους